הקובץ לניהול זמן שלכם מחכה לכם פה בפנים....

Time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time.

 

 

Jim Rohn